Tjänster

Strategisk kompetensförsörjning

Behöver ni hjälp med att

  • Identifiera och attrahera kompetens till organisationen eller företaget

  • Tillföra kompetens till organisationen

  • Utveckla personal på plats

  • Se till att behålla personal

  • Arbeta med er ledarförsörjning - successionsplanering

  • Arbeta med er ledarutveckling – successionsplanering


Vi hjälper dig i förändringsprocessen

Till vår hjälp har vi följande verktygslådor:
Urval- OPQ, MQ, Hogans Assessment Systems, (HAS), Verify, Hucama Big five, DISC analys.
Utveckling - MBTI (Myers Briggs Type Indicator), OPQ Team Impact, 360 verktyg

  
          
        

Login