Identifiera och attrahera kompetens

Vad är kompetens - hur definierar vi det?
Hur identifierar vi de kompetenser som krävs för att blir framgångsrik i vår organisation?
Hur kan vi koppla kompetenserna till mätbara beteenden och till en kravprofil
Hur ser vår målgrupp ut?
Var hittar vi den?
Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare?
Hur säkerställer vi samsyn kring mål, värderingar och kultur?

Login