Tillföra kompetens

Hur får vi rätt person på rätt plats?
Hur vet vi vilken kompetens vi behöver?
Hur tillför vi kompetens på bästa sätt?
Hur bygger vi en effektiv process?
Hur ser själva processen ut?
Hur kvalitetssäkrar vi en objektiv och valid process?

Lösningar kan vara;

Personbedömning/Second Opinion – Står du inför att anställa personal och du känner att du behöver en oberoende bedömning av dina slutkandidater? Eller behöver du tillsätta en tjänst internt och vet inte vem du vill utse? Då kan en sk personbedömning ge dig ett värdefullt beslutsunderlag. Här bygger vi den med hjälp av olika arbetspsykologiska tester, strukturerade intervjuer, och i särskilda fall också olika simulerings övningar. Vi utgår alltid ifrån kompetenser som vi gemensamt definierat.

Individuell Assessment center/development center – Bedömning för urval eller utveckling baserat på assessment center metodiken. Kan exempelvis göra i stora urvalsprocesser såsom trainee rekrytering, urval till sk "high potential" program etc.

Upprättande av kravprofil/job description – Vill ni göra det mesta arbetet själv men behöver hjälp med att upprätta en kravprofil? Där hjälper vi till med definition av kompetenser, skills, färdigheter och erfarenhet.

Upprättande av rekryteringsprocess - Behöver ni hjälp att skapa er rekryteringsprocess, som både ser till att ni gör den på ett enkelt och strukturerat sätt men säkerställer att ni får så bra beslutsunderlag som möjligt och också hjälper att att attrahera medarbetare.

Intervjuteknik – Behöver ni stärka er förmåga att ställa rätt frågor i intervjusammanhang? Att ställa kompetensbaserade frågor. Här kan vi hjälpa till att utbilda er i kompetensbaserad  intervjuteknik, hur ställer vi rätt frågor, hur får vi fram det vi letar efter. Hur skapar man ett bra intervjuklimat. Hur mäter vi kompetenser med hjälp av frågor på ett strukturerat sätt?
Kompetensmodellering  Vad menas med kompetens, vad är relevanta kompetenser? Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetenser för att nå våra mål? Hur definierar vi dem och kopplar dem till mätbara beteenden? Vill vi arbeta med generiska modeller eller skräddarsy dem utefter vår organisation? Här kan vi hjälpa till att ta fram en eller flera modeller och koppla dessa till mätbara och specifika beteenden.

Login