Interim Management

Mindre eller medelstora företag har inte alltid möjlighet att anställa HR kompetens. Vi kan hjälpa företag eller organisationer med att implementera en HR strategi, sätta en kompetensförsörjningsstrategi eller bidra med generellt HR arbete. En dag i veckan eller tre dagar i veckan, ni väljer.

Login