Processer

Talent management – Behöver ni hjälp med att skapa en process för er strategiska kompetensförsörjning? Här kan vi hjälpa er att sätta en struktur som skapar en metodik och tydlighet kring hur ni arbetar med er sk "Talent management" vilket innebär: hur identifierar och attraherar vi rätt kompetens, hur tillför vi rätt kompetens, hur säkerställer vi rätt person på rätt plats, hur utvecklar vi dessa och ser till att behålla dem, hur definierar vi våra ledarkompetenser, hur utvecklar vi våra ledare, hur hanterar vi medarbetare som slutat. Här kan vi hjälpa er att skapa en struktur som motsvarar era behov och där det finns en helhetssyn kring dessa olika delar.

Successionsplanering – Ett område som fler och fler företag ser att de behöver hjälp att bli mer systematiska i dessa processer. Hur skapar vi en process för vår ledarförsörjning och ledarutveckling. Hur säkerställer vi rätt chefer på plats samt tillförsel av dessa. Hur behåller vi våra chefer.

Säljprocesser – hur ser vår säljprocess och säljmetodik ut

Kompetensbaserad rekryteringsprocess - Behöver ni hjälp att få en mer objektiv, effektiv och säker process för hur ni rekryterar personal? Här kan vi hjälpa er att skapa en mer medotisk och systematisk process utefter era olika behov. hur säkerställer vi att vi rekryterar in rätt talanger kortsiktigt och långsiktigt, hur kvalitets säkrar vi en sådan process

Intervjuteknik – Behöver ni blir bättre i att intervjua och se till att ni får bättre och mer relevanta samtal? Här kan vi hjälpa er att bli bättre i sk kompetensbaserad intervjuteknik, hur ställer vi rätt frågor, hur får vi fram det vi letar efter. Hur skapar man ett bra intervjuklimat. Hur har vi en bra systematik och ser till att vi tar reda på det som är relevant för aktuell roll i samtalet.

Login