Behöver ni hjälp med kompetens-försörjning eller Talent Management?

Gulliksen Consulting tar ett tydligt avstamp i kartläggning, assessment, mätbarhet.
För att kunna genomdriva förändring, göra urval, tillföra, utveckla eller avveckla
kompetens behöver vi kunna mäta detta på ett objektivt sätt genom ett
systematisk och metodiskt tillvägagångssätt.


Läs mer...

Mina tjänster finns numer på Allautbildare allautbildare.se/company/gulliksen-consulting

Login