Om företaget


Gulliksen Consulting tar ett tydligt avstamp i vikten av att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt, i kartläggning, assessment, men också i utveckling av individ och grupp.  För att kunna genomdriva förändring, göra urval, tillföra, utveckla eller avveckla kompetens behöver vi kunna mäta detta på ett objektivt sätt genom ett systematisk och metodiskt tillvägagångssätt.

Många företag och organisationer står idag inför en förändring. Det kan handla om att en ny strategi och nya mål ska införas. Det kan också handla om krav på ökad avkastning, sammanslagning av verksamheter, organisationsförändring, uppköp av organisationer, eller nedläggning av verksamhet. Att hantera sådana förändringar och samtidigt skapa en högpresterande organisation kräver att all utveckling sker mot samma mål. Detta kräver i sin tur rätt kunskap och kompetens hos individen, enighet och samsyn kring strategier och mål i organisationen samt en tydlighet och ett engagemang i organisationen.

GC har en tydlig koppling till affären, vi hjälper beslutsfattare och ledare att kunna påverka med hjälp av verktyg och metodik och därmed bidra till att skapa en högpresterande organisation

Då vi arbetar med människor; i organisationer eller enskilt och områden som traditionellt kan betraktas som mjuka områden, blir det än viktigare att mäta beteenden, personlighet, kompetenser på ett objektivt sätt och med sunda, valida metoder.
Hur mäter vi det som ibland uppfattas som ”omätbart”.

Allt hänger ihop, vart är vi på väg, vad krävs, hur gör vi det. Hur utvecklar vi våra ledare? Vad är det för kompetenser som krävs i ledarskapet? Hur utvecklar vi detta. Vad är det för beteenden och kompetenser som krävs för att nå våra mål och våra strategier?

Gulliksen Consulting grundades vid årsskiftet 2011-2012. Grundaren Anna, har jobbat med strategisk kompetensförsörjning i närmare 15 år, men som anställd hos olika konsultfirmor. Målet är att växa företaget, antingen genom anställda eller i partnerskap. Företagets primära marknad är Stockholm, Mälardalen. Vi följer också gärna kunden och tar på så sätt internationella uppdrag.


Login