Referensuppdrag


  • Grupputveckling för ett flertal olika grupper där fokus har varit att stärka samarbete, öka förståelsen för olikheter och likheter samt skapa en bättre kommunikation. Utgångspunkt i MBTI men också varvat med gruppteorier.

  • Development center för ett av de större läkemedelsföretagen i samband med en omorganisation. Ansvarig för design, projektledning och genomförande. DC genomfördes på cirka 20 personer i Norden.

  • Kompetenskartläggning av samtliga private bankers globalt för en av de större bankerna i Sverige. Ansvarig för design, projektledning och genomförande. Kartläggningen genomfördes på knappt 100 personer globalt.

  • Development center för ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror. Ansvarig för design, projektledning och genomförande, genomfördes på cirka 20 personer i Norden.

  • Framtagande av kompetensmodell samt genomförande av chefsförsörjningsprogram, offentlig sektor.

  • Framtagande av 360 formulär, design samt feedback till seniora chefer, offentlig sektor.

                                                           

Login