Erfarenhet, engagemang och nätverk

Gulliksen Consulting riktar sig till kunskapsintensiva företag som ser individer som sin viktigaste resurs och vill arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa frågor.

Vi har en tydlig koppling till affären, alla insatser syftar till ”syvende och sist” att nå organisationens eller företagets mål.
Vi hjälper företag och individer att tänka långsiktigt genom ex vis ha duktiga chefer och specialister på plats
Vi hjälper beslutsfattare och ledare att kunna påverka med hjälp av verktyg och metodik och därmed bidra till att skapa en högpresterande organisation


Erfarenhet, engagemang och nätverk
Erfarenhet och kompetens – vi har genomfört ett otal uppdrag inom dessa områden
Bred verktygslåda inom test
Engagemang – vi är passionerade i det vi gör
Kostnadseffektivitet – mångårig erfarenhet från såväl internationellt erkänd HR konsultfirma 
samt nationella firmor och med globala välkända kunder.
Del av nätverk av konsulter med samma arbetssätt – vi har kapacitet
Del av nätverk med angränsande kompetens – vi har bredd

Login