Vårt nätverk

Gulliksen Consulting har ett stort nätverk och samarbetar med konsulter inom angränsande områden samt inom samma kompetensområde. Vid behov stärker vi vårt team genom att ta in andra viktiga kompetenser och ibland arbetar vi som underkonsulter till andra företag. Det gäller också i offentliga upphandlingar. Anna Gulliksen är bl a partner till Capto HR och Lyhra.


Login