Inspirationsföreläsningar eller seminarier

Jag föreläser en hel del i olika sammanhang.

Exempel på teman kan vara:


Personlighet vad är det?

Att gå från entreprenör till ledare

Vikten av strategisk kompetensförsörjning

Vad är motivation och varför är det viktigt?

Ledarskap och medarbetarskap

Vad är kompetens?


Sagt av olika deltagare

Otroligt inspirerande, jag lyssnade på vartenda ord du sade och drömde mig inte bort en enda gång!

Du lyckades med att vara väldigt konkret och tydlig kring saker som jag tycker ibland kan vara lite ”flummiga”

Inspirerande och medryckande, med hög grad av igenkänningsfaktor!

Roligt och tänkvärt, det märks att du kan det du pratar om!

Väldigt givande, jag fick med mig många nya insikter och en annan bild kring personlighet och beteende.
Login